Училишта

На Дабар 2017 учествуваа многу основни и средни училишта од Република Македонија. Би сакале да им се заблагодариме на наставниците од сите овие училишта, за нивната поддршка при организација на Дабар 2017 во нашата држава. Во продолжение, дадена е листа на училиштата кои земаа учество во натпреварот.

Основни училишта

OОУ "Вера Циривири - Трена" - Карпош
OОУ "Тихомир Милошевски" - Волково
ООУ "11 Октомври" - Центар
ООУ "Браќа Миладиновци" - Аеродром
ООУ "Браќа Миладиновци" - Илинден
ООУ "Васил Главинов" - Велес
ООУ "Вера Јоциќ" - Скопје
ООУ "Владо Кантарџиев" - Гевгелија
ООУ "Владо Тасевски" - Скопје
ООУ "Герас Цунев" - Просениково
ООУ "Гоце Делчев" - Илинден
ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп
ООУ "Гоце Делчев" - с.Подгорци
ООУ "Дане Крапчев" - Скопје
ООУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово
ООУ "Димитар Македонски" - Скопје
ООУ "Димитар Миладинов" - Центар
ООУ "Димитар Поп Георгиев Беровски" - Скопје
ООУ "Димката Ангелов Габерот" - Ваташа
ООУ "Димката Ангелов Габерот" - Кавадарци
ООУ "Димо Хаџи Димов" - Карпош
ООУ "Димче Ангелов - Габерот" - Демир Капија
ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп
ООУ "Ѓорче Петров" - Скопје
ООУ "Јонче Смугрески" - Обршани
ООУ "Јосип Броз - Тито" - Валандово
ООУ "Јохан Хајнрих Песталоци" - Скопје
ООУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп
ООУ "Кирил и Методиј" - с.Стајковци
ООУ "Кирил и Методиј" - Стојаково
ООУ "Климент Охридски" - Миравци
ООУ "Климент Охридски" - Прилеп
ООУ "Коле Неделковски" - Скопје
ООУ "Коста Рацин" - с.Подареш
ООУ "Кочо Рацин" - Куманово
ООУ "Кочо Рацин" - Петровец
ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп
ООУ "Крсте Мисирков" - Скопје
ООУ "Крсте Петков Мисирков" - Радовиш
ООУ "Круме Волнароски" - Прилеп
ООУ "Круме Кепески" - Кисела Вода
ООУ "Крум Тошев" - Трубарево
ООУ "Кузман Шапкарев" - Драчево
ООУ "Лазо Ангеловски" - Аеродром
ООУ "Магдалена Антова" - Куманово
ООУ "Мануш Турновски" - Ново Село
ООУ "Манчу Матак" - Кривогаштани
ООУ "Маршал Тито" - с. Муртино
ООУ "Мурат Лабуништи" - Лабуништа
ООУ "Наум Охридски" - Гази Баба
ООУ "Никола Вапцаров" - Струмица
ООУ "Никола Карев" - Крушево
ООУ "Никола Карев" - Радовиш
ООУ "Пере Тошев" - Росоман
ООУ "Петар Поп Арсов" - Скопје
ООУ "Рајко Жинзифов" - Драчево
ООУ "Ристе Ристески" - с.Долно Косоврасти
ООУ "Ристо Крле" - Кадино
ООУ "Ристо Шуклев" - с. Негорци
ООУ "Сандо Масев" - Струмица
ООУ "Св. Кирил и Методиј" - Велес
ООУ "Св. Кирил и Методиј" - с.Бучин
ООУ "Св. Климент Охридски" - Македонски Брод
ООУ "Стив Наумов" - Скопје
ООУ "Стојан Бурчевски Буридан" - Иванковци
ООУ "Страшо Пинџур" - Јосифово
ООУ "Страшо Пинџур" - Кавадарци
ООУ "Страшо Пинџур" - Мало Коњари
ООУ "Страшо Пинџур" - Неготино
ООУ "Страшо Пинџур" - Скопје
ООУ "Тоде Хаџи Тефов" - Кавадарци
ООУ "Толи Зордумис" - Куманово
ООУ "Христијан Карпош" - Куманово
ОУ "11 Октомври" - Куманово
ОУ "25 Мај" - Сингелиќ
ОУ "7 Марси" - с. Опае
ОУ "7 Марси" - Чаир
ОУ "Аврам Писевски" - Бардовци
ОУ "Ацо Шопов" - Радишани
ОУ "Битолски Конгрес" - Лопате
ОУ "Благој Кирков" - Велес
ОУ "Блаже Коневски" - Велес
ОУ "Блаже Коневски" - Прилеп
ОУ "Блаже Конески" - Аеродром
ОУ "Братство-Единство" - Дебар
ОУ "Братство - Единство" - Коњари
ОУ "Братство - Единство" - Охрид
ОУ "Браќа Миладиновци" - Добрушево
ОУ "Браќа Миладиновци" - Куманово
ОУ "Браќа Миладиновци" - Пробиштип
ОУ "Браќа Миладиновци" - Струга
ОУ "Ванчо Николески" - Лесковец
ОУ "Ванчо Прке" - Штип
ОУ "Вук Караџиќ" - Куманово
ОУ "Гоце Делчев" - Битола
ОУ "Гоце Делчев" - Босилово
ОУ "Гоце Делчев" - Вељуса
ОУ "Гоце Делчев" - Виница
ОУ "Гоце Делчев" - Демир Хисар
ОУ "Гоце Делчев" - с.Стенче
ОУ "Григор Прличев" - Охрид
ОУ "Григор Прличев" - Скопје
ОУ "Даме Груев" - Битола
ОУ "Денче Дејаноски" - Маврови Анови
ОУ "Дитуриа" - Сарај
ОУ "Д-р. В. Полежиноски" - Кичево
ОУ "Д-р Трифун Пановски" - Битола
ОУ "Ѓ.К. Скендербег" - Србица
ОУ "Ѓорги Пулевски" - Аеродром
ОУ "Ѓорѓи Сугарев" - Битола
ОУ "Елпида Караманди" - Битола
ОУ "Емин Дураку" - Буковиќ
ОУ "Живко Чинго" - Охрид
ОУ "Ибрахим Темо" - Стримница
ОУ "Јан Амос Коменски" - Карпош
ОУ "Јоаким Крчовски" - Крива Паланка
ОУ "Јордан Хаџи-Константинов Џинот" - Велес
ОУ "Јосип Броз Тито" - Струга
ОУ "Јохан Хајнрих Песталоци" - Центар
ОУ "Кирил и Методиј" - Дабиље
ОУ "Кирил и Методиј" - Канатларци
ОУ "Кирил и Методиј" - Свети Николе
ОУ "Кирил и Методиј" - Турново
ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје
ОУ "Климент Охридски" - Бутел
ОУ "Климент Охридски" - Облешево
ОУ "Коле Канински" - Битола
ОУ "Коста Рацин" - Брвеница
ОУ "Кочо Рацин" - Блатец
ОУ "Крсте Петков Мисирков" - Куманово
ОУ "Крсте Петков Мисирков" - с.Бистрица
ОУ "Лазо Трповски" - Карпош
ОУ "Лирија" - с. Житоше
ОУ "Малина Попиванова" - Кочани
ОУ "Маршал Тито" - Струмица
ОУ "Мехмет Дерала" - Врапчиште
ОУ "Милто Гура" - с.Стрелци
ОУ "Мустафа Кемал Ататурк" - Центар Жупа
ОУ "Наум Наумовски Борче" - Маџари
ОУ "Никола Карев" - Пробиштип
ОУ "Панајот Гиновски" - Бутел
ОУ "Петар Мусев" - Богданци
ОУ "Раде Кратовче" - Кочани
ОУ "Рајко Жинзифов" - Долно Оризари
ОУ "Рилиндја" - с.Селце
ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Битола
ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Иловица
ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Кочани
ОУ "Св. Климент Охридски" - Битола
ОУ "Св. Наум Охридски" - Пештани
ОУ "Синиша Стоилов" - Зрновци
ОУ "Славко Лумбарковски" - с.Новаци
ОУ "Славчо Стојменски" - Виница
ОУ "Страшо Пинџур" - Чешиново
ОУ "Фаик Коница" - с.Слупчане
ОУ "Христијан Тодоровски Карпош" - Карпош
ОУ "Христијан Тодоровски Карпош" - Младо Нагоричане
ОУ "Христијан Тодоровски Карпош" - Ранковце
ОУ "Цветан Димов" - Чаир
Yahya Kemal College - Карпош

Средни училишта

Гимназија "Добри Даскалов" - Кавадарци
Гимназија "Св. Климент Охридски" - Охрид
ДЗПУ "Димитар Влахов" - Струмица
ДСУ Гимназија "Славчо Стојменски" - Штип
ДСУ "Лазар Личеноски" - Скопје
ДСУ "Митко Пенџуклиски" - Кратово
ДСУ "Наум Наумовски - Борче" - Пробиштип
ДСУ "Никола Карев" - Скопје
ДУЦОР "Партенија Зографски" - Скопје
ОСЕУ "8 Септември" - Тетово
ОСУ "Ацо Русковски" - Берово
ОСУ "Јовче Тесличков" - Велес
ОУТУ "Ванчо Питошески" - Охрид
ПСУ "Јахја Кемал" - Скопје
ПСУ "Јахја Кемал" - Струмица
СГГУГС "Здравко Цветковски" - Скопје
СЕОУ "Гостивар" - Гостивар
СЕПУГС "Васил Антевски Дрен" - Скопје
СЕТУГС "Михајло Пупин" - Скопје
СОЕПТУ "Кузман Јосифоски Питу" - Прилеп
СОЗУ "Кузман Шапкарев" - Битола
СОТУ "Ѓорѓи Наумов" - Битола
СОУ "Ванчо Прке" - Виница
СОУ "Гимназија Кочо Рацин" - Велес
СОУ Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп
СОУ "Гоце Делчев" - Валандово
СОУ "Гоце Делчев" - Куманово
СОУ "Ѓорче Петров" - Крива Паланка
СОУ "Ѓорче Петров" - Прилеп
СОУ "Ѓошо Викентиев" - Кочани
СОУ "Јане Сандански" - Струмица
СОУ "Јане Сандански" - Штип
СОУ "Јосип Броз - Тито" - Битола
СОУ "Јосиф Јосифовски" - Гевгелија
СОУ "Коле Нехтенин" - Штип
СОУ "Коста Сусинов" - Радовиш
СОУ "Кочо Рацин" - Свети Николе
СОУ "Методи Митевски - Брицо" - Делчево
СОУ "Миле Јаневски Џингар" - М. Каменица
СОУ "Наум Наумовски - Борче" - Крушево
СОУ "Никола Карев" - Струмица
СОУ "Нико Нестор" - Струга
СОУ "Перо Наков" - Куманово
СОУ "Ристе Ристески - Ричко" - Прилеп
СОУ "Св. Кирил и Методиј" - Неготино
СОУ "Св. Наум Охридски" - Македонски Брод
СОУ "Таки Даскало" - Битола
СОУ "Цар Самоил" - Ресен
ССОУ "Киро Бурназ" - Куманово
ССОУ "Моша Пијаде" - Тетово
СУГС "Владо Тасевски" - Скопје
СУГС "Георги Димитров" - Скопје
СУГС Гимназија "Јосип Броз Тито" - Скопје
СУГС "Димитар Влахов" - Скопје
СУГС "Кочо Рацин" - Скопје
СУГС "Лазар Танев" - Скопје
СУ "Зеф Љуш Марку" - Скопје
СУ "Кирил Пејчиновиќ" - Тетово
СУ "Панче Арсовски" - Скопје
СУ "Св. Наум Охридски" - Охрид
ЦСНО "Здравко Чочковски" - Дебар
ЦСНО "Злате Малакоски" - Гостивар
Yahya Kemal College - Карпош